Till toppen

Statistikdatabas

Vastaisen lapseneläkkeen kertoimia edunjättäjän sukupuolen ja iän mukaan

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0,00 % , 0,25 % , 0,50 % ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.17 , 18 , 19 ,

Valda 0 Totalt 89

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Edunjättäjän ikäsiirto -15 , Edunjättäjän ikäsiirto -14 , Edunjättäjän ikäsiirto -13 ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kertoimien taustalla oleva teoria ja laskentakaavat ovat saatavilla linkin alla olevasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta.
Vastaisen lapseneläkkeen kertoimia on päivitetty 7.12.2022. Päivitys johtuu laskennassa käytettävien alkavan lapseneläkkeen pääoma-arvojen interpoloinnin korjauksesta. Päivityksen jälkeen Z-funktion interpolointi vastaa käsikirjan kohdassa 2.6 esitettyä tapaa. Päivitys kohdistui vain sellaisiin diskonttokorkoihin, joilla a52-a57-vakioiden arvoja ei ole lueteltu laskuperusteessa.