Tillgänglighetsutlåtande

Den här webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som för-utsätter att offentliga webbplatser är tillgängliga. Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen tilastot.etk.fi och det har gjorts 22.9.2020. Tillgänglighetsutlåtandet har upp-daterats 3.6.2022.

En utomstående sakkunnigorganisation har bedömt webbplatsens tillgänglighet.

Situationen för webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till följande delar:

Den tekniska plattformen (PxWeb) produceras av Statistiska centralbyrån i Sverige (SCB).

Respons och kontaktuppgifter

Har du lagt märke till en tillgänglighetsbrist på vår webbplats eller behöver du för att utreda dina intressen, rättigheter eller skyldigheter eller för att få dina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra dina skyldigheter sådant innehåll i den digitala tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven? Meddela oss om det. Vi svarar dig inom 14 dagar.

Berätta om tillgänglighetsbrister med webbformuläret.

E-postadress för respons:
saavutettavuuspalaute(at)etk.fi

Anmälan till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du får från oss eller inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På myndighetens sida berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000