To the Top

Statistical database

Vastaisen lapseneläkkeen kertoimia edunjättäjän sukupuolen ja iän mukaan

Mark your selections and press the "Show table" button. Marking tips
Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0,00 % , 0,25 % , 0,50 % ,

Selected 0 of total 21

Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.17 , 18 , 19 ,

Selected 0 of total 89

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Edunjättäjän ikäsiirto -15 , Edunjättäjän ikäsiirto -14 , Edunjättäjän ikäsiirto -13 ,

Selected 0 of total 26

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory

Selected 0 of total 2

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 100 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Kertoimien taustalla oleva teoria ja laskentakaavat ovat saatavilla linkin alla olevasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta.
Vastaisen lapseneläkkeen kertoimia on päivitetty 7.12.2022. Päivitys johtuu laskennassa käytettävien alkavan lapseneläkkeen pääoma-arvojen interpoloinnin korjauksesta. Päivityksen jälkeen Z-funktion interpolointi vastaa käsikirjan kohdassa 2.6 esitettyä tapaa. Päivitys kohdistui vain sellaisiin diskonttokorkoihin, joilla a52-a57-vakioiden arvoja ei ole lueteltu laskuperusteessa.