Till toppen

Arbetspensionsförsäkrade

Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Privata och offentliga sektorer tillsammans , Privata sektorn , ArPL ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , 17 , 18 ,

Valda 0 Totalt 64

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.De som omfattas av arbetspensionssystemet , I arbete 31.12 , I arbete under året inte 31.12, pensionerade ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland på Etk.fi. I tabellen ingår en person i alla de arbetspensionslagar som han eller hon omfattas av. En person ingår alltid i siffrorna för den sektor i vilken han eller hon arbetar (och/eller får pension). Om en person arbetar (och/eller får pension) inom båda sektorerna, ingår han eller hon i båda sektorernas siffror. Därför går det inte att addera ihop pensionslagsspecifika siffror. Pensionslagen för den officiella sektorn (OffPL) trädee igraft i början av år 2017. I den sammanslogs lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL) och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL). Pensionslagen för den offentliga sektorn omfattar också annställda vid Folkpensionsanstalten. Pensionsskyddet för Finlands Bank fastställs i pensionslagen för den offentliga sektorn från och med år 2021. Ålder i tabellen är personens ålder vid utgången av statistikåret. I början av 2017 sänktes den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten till 17 år. För företagare (YEL- och MYEL- lagar) är den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten 18 år. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall