Alkuun

Työeläkevakuutetut

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvat 17-68-vuotiaat

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valittu 1 Yhteensä 16

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä , Yksityinen sektori , TyEL ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki ikäluokat , 17 , 18 ,

Valittu 0 Yhteensä 64

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvat yhteensä , Työssä 31.12. , Työssä vuoden aikana ei 31.12., eläkkeellä ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Suomen työeläkevakuutetut -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukossa henkilö sisältyy kaikkiin työeläkelakeihin, joiden piiriin hän kuuluu. Henkilö on aina sen sektorin lukumäärissä, millä sektorilla hän työskentelee (ja/tai saa eläkettä). Jos henkilö työskentelee (ja/tai saa eläkettä) molemmilla sektoreilla, hän on molempien sektoreiden lukumäärissä. Siksi taulukon eläkelakikohtaisia lukumääriä ei saa summata yhteen. Julkisten alojen eläkelaki (JuEL) tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Siihen yhdistettiin kunnallisen eläkelain (KuEL), valtion eläkelain (VaEL) ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) työeläketurvaa koskevat säännökset. Julkisten alojen eläkelaki koskee myös Kansaneläkelaitoksen henkilökuntaa. Suomen Pankin eläketurvasta on säädetty julkisten alojen eläkelaissa vuoden 2021 alusta lukien. Taulukossa ikä on henkilön ikä tilastovuoden lopussa. Vakuuttamisvelvollisuuden alaikäraja laski 17 vuoteen vuoden 2017 alussa. Yrittäjätoiminnassa (YEL- ja MYEL-lait) vakuuttamisen alaikäraja on 18 vuotta. Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi