Till toppen

Indextal

Indextal och ändringar

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1958 , 1959 , 1960 ,

Valda 1 Totalt 67

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.APL-index / APL-halvvägsindex , Arbetspensionsindex , Lönekoefficient ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Pensionsindex (etk.fi)
Folkpensionsindex (fpa.fi)
I tabellen visas poängtalet som årsvis är i kraft 1.1. Ändringen från föregående år anges med två decimalers noggrannhet. APL-index / APL-halvvägsindex
När pensionen beviljas justeras den arbetspensionsförsäkrades inkomst och företagarens arbetsinkomst med det här indexet till och med år 2004. Åren 1962-1976 var APL-index endast bundet till förtjänstnivåindex. År 1977 övergick man till APL-halvvägsindex. Halvvägsindex används ännu under övergångsperioden efter 2005 års arbetspensionsreform, varför det också kan kallas för index för övergångsperioden. I tabellen visas poängtalet för halvvägsindex till och med det året för det sista fastställandet 2013.
Arbetspensionsindex
Arbetspensionsindex används för justering av alla löpande arbetspensioner från och med år 2005. Före år 2005 benämndes det index för personer i pensionsåldern. Det avskildes från APL-halvvägsindex år 1995, då bådas poängtal var 1712. I tabellen presenteras inte de preliminära indextalen för juli, som var i bruk 1977-1984.
Lönekoefficient
Lönekoefficienten används vid beräkningen av den arbetspensionsförsäkrades lön och för justeringen av företagarens arbetsinkomster från och med år 2005. Indexets värde år 2004 var 1,000.
Folkpensionsindex
Löpande folkpensioner justeras av Folkpensionsanstalten årligen med folkpensionsindex (FPL-index). I tabellen visas de poängtal som årligen är i kraft 1.1, även om folkpensionsindex före år 1985 kunde få flera värden under samma år.
I normala fall justeras folkpensionsindexet en gång per år, men i år 2022 gjordes en extra höjning. Från början av år 2022 var poängtalet 1674, och från och med augusti 1733.
Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall