Till toppen

Statistikdatabas

  1. Indextal och ändringar

    Ändrad senast: 27.10.2023

    1. År: 1958, 1959, 1960, 1961, ..., 2024 (67)
    2. Information: APL-index / APL-halvvägsindex, Arbetspensionsindex, Lönekoefficient, Folkpensionsindex, ..., Förändring av folkpensionsindex, % (8)