Till toppen

Statistikdatabas

  1. Indextal och ändringar

    Ändrad senast: 31.10.2022

    1. År: 1958, 1959, 1960, 1961, ..., 2023 (66)
    2. Information: APL-index / APL-halvvägsindex, Arbetspensionsindex, Lönekoefficient, Folkpensionsindex, ..., Förändring av folkpensionsindex, % (8)