Till toppen

Statistikdatabas

Alkaneen työkyvyttömyyseläkkeen kertoimia keston, vanhuuseläkeiän ja iän mukaan

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0,00 % , 0,25 % , 0,50 % ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Työkyvyttömyyden kesto 0 kk , Työkyvyttömyyden kesto 1 kk , Työkyvyttömyyden kesto 2 kk ,

Valda 0 Totalt 142

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Vanhuuseläkeikä 55 , Vanhuuseläkeikä 56 , Vanhuuseläkeikä 57 ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.17 , 18 , 19 ,

Valda 0 Totalt 59

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kertoimien taustalla oleva teoria ja laskentakaavat ovat saatavilla linkin alla olevasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta.
7.12.2022 on lisätty vuoden 2022 alussa voimaan astuneen laskuperusteen mukaiset alkaneen työkyvyttömyyseläkkeen kertoimet.