Till toppen

Statistikdatabas

Diskonttaus- ja kommutaatiofunktioiden arvoja sukupuolen ja iän mukaan

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0,00 % , 0,25 % , 0,50 % ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 130

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ikäsiirto -15 , Ikäsiirto -14 , Ikäsiirto -13 ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kertoimien taustalla oleva teoria ja laskentakaavat ovat saatavilla linkin alla olevasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta.