Till toppen

Företagens arbetspensionsavgifter

Avtalsarbetsgivarnas ArPL-försäkringsavgifter efter försäkringens storlek

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga försäkringar , Försäkringen omfattar 0-1 personer , Försäkringen omfattar 2-4 personer ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Företagens arbetspensionsavgifter på Etk.fi. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall