Till toppen

Företagens arbetspensionsavgifter

Työnantajien jakautuminen maksuluokkiin palkkasumman mukaan

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki toimialaluokat , A Maatalous, metsätalous ja kalatalous , 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut ,

Valda 0 Totalt 106

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Maksuluokka 1, % , Maksuluokka 2, % , Maksuluokka 3, % ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Tilaston kuvaus sekä käsitteet ja määritelmät ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Yritysten työeläkemaksut -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi