Till toppen

Företagens arbetspensionsavgifter

Invalidpensionsdelarna i avtalsarbetsgivarnas ArPL-försäkringsavgifter

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla näringsgrenar , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 106

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Invalidpensionsavgiftsprocent i medeltal, % , Medelavvikelse i invalidpensionsavgiftsprocent , Invalidpensionsavgift, mn euro ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Företagens arbetspensionsavgifter på Etk.fi. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall