Till toppen

Företagens arbetspensionsavgifter

Fördelningen av avtalsarbetsgivarna efter avvikelse i ArPL-försäkringsavgiftsprocent

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla näringsgrenar , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 106

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga avvikelseklasser , Avvikelse mindre än -2,5 %-enheter , Avvikelse -2,5 - -1,5 %-enheter ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Företagens arbetspensionsavgifter på Etk.fi. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall