Till toppen

Statistikdatabas

 1. Avtalsarbetsgivarnas ArPL-försäkringsavgifter

  Ändrad senast: 18.10.2023

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Näringsgren: Alla näringsgrenar, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., X Näringsgrenen okänd (106)
  3. Arbetsgivarens lönesumma: Lönesummaklasserna sammanlagt, Lönesummaklass 1, Lönesummaklass 2, Lönesummaklass 3, ..., Lönesummaklass 5 (6)
  4. Information: Avgiftsprocent i medeltal, %, Medelavvikelse i avgiftsprocent, Försäkringsavgift, mn euro, Lönesumma, mn euro, ..., Antal försäkrade, antal (7)


 2. Fördelningen av avtalsarbetsgivarna efter avvikelse i ArPL-försäkringsavgiftsprocent

  Ändrad senast: 18.10.2023

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Näringsgren: Alla näringsgrenar, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., X Näringsgrenen okänd (106)
  3. Arbetsgivarens lönesumma: Lönesummaklasserna sammanlagt, Lönesummaklass 1, Lönesummaklass 2, Lönesummaklass 3, ..., Lönesummaklass 5 (6)
  4. Avvikelse i avgiftsprocent, %-enheter: Samtliga avvikelseklasser, Avvikelse mindre än -2,5 %-enheter, Avvikelse -2,5 - -1,5 %-enheter, Avvikelse -1,5 - -0,5 % enheter, ..., Avvikelse mer än 2,5 %-enheter (8)
  5. Information: Antal arbetsgivare, antal, Andel arbetsgivare, %, (2)


 3. Invalidpensionsdelarna i avtalsarbetsgivarnas ArPL-försäkringsavgifter

  Ändrad senast: 18.10.2023

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Näringsgren: Alla näringsgrenar, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., X Näringsgrenen okänd (106)
  3. Avgiftsklassbaserade avgiftens andel (alfa): Alla: 0 < alfa <= 1, 0 < alfa < 0,1, 0,1 <= alfa < 0,5, 0,5 <= alfa < 1, alfa = 1 (5)
  4. Information: Invalidpensionsavgiftsprocent i medeltal, %, Medelavvikelse i invalidpensionsavgiftsprocent, Invalidpensionsavgift, mn euro, Lönesumma, mn euro, ..., Antal försäkrade, antal (7)


 4. Fördelningen av avtalsarbetsgivarna efter avvikelse i invalidpensionsavgiftsprocent

  Ändrad senast: 18.10.2023

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Näringsgren: Alla näringsgrenar, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., X Näringsgrenen okänd (106)
  3. Avgiftsklassbaserade avgiftens andel (alfa): Alla: 0 < alfa <= 1, 0 < alfa < 0,1, 0,1 <= alfa < 0,5, 0,5 <= alfa < 1, alfa = 1 (5)
  4. Avvikelse i invalidpensionsavgiftsprocent, %-enheter: Samtliga avvikelseklasser, Avvikelse mindre än -1,0 %-enheter, Avvikelse -1,0 - -0,6 %-enheter, Avvikelse -0,6 - -0,2 % enheter, ..., Avvikelse mer än 1,0 %-enheter (8)
  5. Information: Antal arbetsgivare, antal, Andel arbetsgivare, %, (2)


 5. Fördelningen av avtalsarbetsgivarnas ArPL-försäkringar hos pensionsanstalterna

  Ändrad senast: 18.10.2023

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Näringsgren: Alla näringsgrenar, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., X Näringsgrenen okänd (106)
  3. Fördelning av försäkringarna: Samtliga arbetsgivare, Arbetsgivaren har en försäkring, Arbetsgivaren har minst två försäkringar i samma pensionsanstalt, Arbetsgivaren har minst två försäkringar i minst två olika pensionsanstalter, (4)
  4. Information: Antal arbetsgivare, antal, Andel arbetsgivare, %, (2)


 6. Avtalsarbetsgivarnas ArPL-försäkringsavgifter efter försäkringens storlek

  Ändrad senast: 18.10.2023

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Försäkrade i en försäkring: Samtliga försäkringar, Försäkringen omfattar 0-1 personer, Försäkringen omfattar 2-4 personer, Försäkringen omfattar 5-9 personer, ..., Försäkringen omfattar minst 300 personer (9)
  3. Information: Lönesumma, mn euro, Försäkringsavgift, mn euro, Antal försäkringar, antal, Antal försäkrade, antal, (4)


 7. Tillfälliga arbetsgivares ArPL-försäkringsavgifter

  Ändrad senast: 18.10.2023

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Information: Avgiftsprocent, %, Försäkringsavgift, mn euro, Lönesumma, mn euro, Antal försäkrade, antal, (4)