Till toppen

Tidsserier

Pensionstillgångar, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1962 , 1963 , 1964 ,

Valda 1 Totalt 61

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.ArPL/KAPL/KOPL/APL , SjPL , FöPL ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken på Etk.fi. Kelas pensionstillgångar för åren 2013-2021 har korrigerats i 5.6.2023.