Till toppen

Tidsserier

Premieinkomst, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1962 , 1963 , 1964 ,

Valda 1 Totalt 62

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Arbetsgivarens andel , Arbetstagarens andel , Löntagare sammanlagt ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.APL , KAPL , KoPL ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken på Etk.fi. Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall