Till toppen

Statistikdatabas

 1. Utbetalda pensioner, mn euro

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2023 (62)
  2. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL, KAPL, KoPL, ArPL/KAPL/KOPL/APL, ..., Tillsammans (16)


 2. Premieinkomst, mn euro

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2023 (62)
  2. Premieinkomst: Arbetsgivarens andel, Arbetstagarens andel, Löntagare sammanlagt, Premie enligt FöPL, ..., Premieinkomst sammanlagt (8)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL, KAPL, KoPL, ArPL/KAPL/KOPL/APL, ..., Tillsammans (11)


 3. Pensionstillgångar, mn euro

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2023 (62)
  2. Pensionslag (Ansvarig anstallt): ArPL/KAPL/KOPL/APL, SjPL, FöPL, LFöPL, ..., Tillsammans (8)


 4. Löne- och arbetsinkomstsummor, mn euro

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2023 (62)
  2. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL, KAPL, KoPL, ArPL/KAPL/KOPL/APL, ..., Tillsammans (11)


 5. Pensionsanstalternas antal

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2023 (62)
  2. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, LEL, ..., Tillsammans (14)