Till toppen

Statistikdatabas

Työeläkelakikohtainen palkkasumma

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 66

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä , Yksityinen sektori , TyEL ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Tilaston kuvaus sekä käsitteet ja määritelmät ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0,0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi.