Till toppen

Kostnadsfördelningssiffror

Utbetalda pensioner i kostnadsfördelning, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ålderspension , Partiell förtida ålderspension , Sjukpension ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Enligt den intjänade pension lag , Andel av kostnaderna sammanlagt 1+2+3+4+5 , 1 Fonderad ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.APL , SjPL , FöPL ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken på Etk.fi. Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall