Till toppen

Statistikdatabas

 1. Utbetalda pensioner i kostnadsfördelning, mn euro

  Ändrad senast: 31.8.2023

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Pensionsslag: Ålderspension, Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Arbetslivspension, ..., Samtliga pensionsslag (10)
  3. Andel av kostnaderna: Enligt den intjänade pension lag, Andel av kostnaderna sammanlagt 1+2+3+4+5, 1 Fonderad, 2 Gemensamt bekostad, ..., 5 Överskjutande SjPL-del (7)
  4. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL, SjPL, FöPL, LFöPL, ..., Sammanlagt (13)


 2. Ansvarsskuld, mn euro

  Ändrad senast: 31.8.2023

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Ansvarsskuld: Ansvarsskuld i kostnadsfördelningen sammanlagt, Premieansvar sammanlagt, Framtida ålderspensioner, Framtida invalidpensioner, ..., Premieförluströrelse (20)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, APL tillsammans, ..., Tillsammans (15)