Till toppen

Bokslutssiffror

Omkostnader, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.ArPL pensionsbolag , ArPL pensionsstiftelser , ArPL pensionskassor ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken på Etk.fi. Driftskostnader och övriga kostnader för statistikåren 2011-2013 har korrigerats i kolumnerna ArPL bolag, ArPL och Sammanlagt 10.5.2024.