Till toppen

Statistikdatabas

 1. Antal

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Antal: Pensionanstalter, Försäkringar, Försäkrade, Pensionstagare, Rehabiliteringsklienter (5)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, APL tillsammans, ..., Tillsammans (19)


 2. Premieinkomst, mn euro

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Premieinkomst: Arbetsgivarens andel, Arbetstagarens andel, Löntagare sammanlagt, Premie enligt FöPL, ..., Lönesumma/arbetsinkomst (9)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, APL tillsammans, ..., Tillsammans (19)


 3. Placeringsavkastning, mn euro, %

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Placeringsavkastning: Intäkter av placeringsverksamheten enligt bokfört värde, Förändring i värderingsdifferenserna, Intäkter av placeringsverksamheten enligt verkligt värde, Kostnader för placeringsverksamheten enligt bokfört värde, ..., Den procentuella avkastningen på bundet kapital, % (7)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, APL tillsammans, ..., Tillsammans (10)


 4. Utbetalda pensioner, mn euro

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Utbetalda pensioner: Utbetalat till pensionstagare (a), Utbetalda kostnadsfördelningsersättningar(b), Utbetalda pensioner (a+b), (3)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, APL tillsammans, ..., Tillsammans (14)


 5. Omkostnader, mn euro

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Omkostnader: Driftskostnader, Lagstadgade avgifter sammanlagt, PSC:s kostnader av lagstadgade avgifter, Andra lagstadgade avgifter än PSC:s kostnader, ..., Totala driftskostnader (6)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): ArPL pensionsbolag, ArPL pensionsstiftelser, ArPL pensionskassor, ArPL sammanlagt, ..., Sammanlagt (13)


 6. Pensionstillgångar, mn euro, %

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Pensionsfonder: Pensionsfonder, Placeringstillgångar, Ränteplaceringar %, Aktieplaceringar %, ..., Övriga placeringar % (6)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, APL tillsammans, ..., Tillsammans (12)


 7. Solvens, mn euro, %

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Solvens: Verksamhetskapital (a), Utjämningsavsättning som jämställs med verkasamhetskapital (b), Utjämningsbelopp (c), Verksamhetskapital sammanlagt (a+b), ..., Solvensställning utan tillfälliga lättnader (12)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, APL tillsammans, ..., Tillsammans (6)


 8. Ansvarsskuld, mn euro

  Ändrad senast: 3.6.2024

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Ansvarsskuld: Ansvarsskuld i bokslutet sammanlagt, Premieansvar sammanlagt, Ersättningsansvar sammanlagt, (3)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL pensionsbolager, APL pensionsstiftelser, APL pensionskassor, APL tillsammans, ..., Tillsammans (15)