Till toppen

Penningflöden

Pensionstillgångar och penningflöden inom arbetspensionssystemet, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pensionstillgångar 1.1 , Försäkringsavgifter , SF-andel ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.APL , SjPL , FöPL ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken på Etk.fi. Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall
Uppgifterna om betalda pensioner och övriga i år 2009-2022 har korrigerats för kolumnerna LFöPL och Anstalter sammanlagt 3.6.2024.