1. Pensionstillgångar och penningflöden inom arbetspensionssystemet, mn euro

  Ändrad senast: 1.6.2020

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Penningflöde: Pensionstillgångar 1.1., Försäkringsavgifter, SF-andel, Överföringar, ..., Pensionstillgångar 31.12. (11)
  3. Pensionslag (Ansvarig anstallt): APL, SjPL, FöPL, LFöPL, ..., Anstalter sammanlagt (10)


 2. Tillgångar och penningflöden enligt ArPL, mn euro

  Ändrad senast: 30.10.2020

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Laglott: ArPL, SjPL, ArPL och SjPL sammanlagt, (3)
  3. Penningflöde: Pensionstillgångar 1.1., Försäkringsavgifter, SF-andel, Överföringar, ..., Pensionstillgångar 31.12. (11)
  4. Penningflödets delar: Ålderspensioner, Arbetsförmåga, Arbetslöshet, Utjämning, ..., Sammanlagt (12)