Till toppen

Från Finland till utlandet

Beviljade intyg om rätt att omfattas av finländsk social trygghet under utlandsarbete efter länder

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Utomlands tillsammans , Flera länder , Nederländerna ,

Valda 0 Totalt 44

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga persongrupper , Arbetstagare , Offentligt anställda ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare på Etk.fi. En person kan få flera intyg under samma år. Intygen för dem som arbetar i två eller flera länder har inte specificerats enligt länderna. Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall