Till toppen

Statistikdatabas

 1. Avgöranden om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsarbete

  Ändrad senast: 30.1.2024

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Information: Avgöranden, antal, Avgjorda av handläggare, antal, Automatiska avgöranden, antal, Andelen automatiska avgöranden, %, (4)


 2. Beviljade intyg om rätt att omfattas av finländsk social trygghet under utlandsarbete

  Ändrad senast: 30.1.2024

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. Persongrupp: Samtliga persongrupper, Arbetstagare, Offentligt anställda, Sjömän, ..., Stipendietagare (8)
  3. Intygets giltighetstid: Samtliga giltighetstider för intyg, Intygets giltighetstid under 3 månader, Intygets giltighetstid 3 månader - 1 år, Intygets gilitghetstid 1 - 2 år, Intygets giltighetstid över 2 år (5)
  4. Åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 25, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - (7)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Intyg, antal, Handläggningstid, dagar, (2)


 3. Beviljade intyg om rätt att omfattas av finländsk social trygghet under utlandsarbete efter länder

  Ändrad senast: 30.1.2024

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. Destinationsland: Utomlands tillsammans, Flera länder, Nederländerna, Australien, ..., Landet okänd (44)
  3. Persongrupp: Samtliga persongrupper, Arbetstagare, Offentligt anställda, Sjömän, ..., Stipendietagare (8)
  4. Intygets giltighetstid: Samtliga giltighetstider för intyg, Intygets giltighetstid under 3 månader, Intygets giltighetstid 3 månader - 1 år, Intygets gilitghetstid 1 - 2 år, Intygets giltighetstid över 2 år (5)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Intyg, antal, Destinationslandets andel av intygen/år, %, (2)