Till toppen

Statistikdatabas

 1. FöPL arbetsinkomst

  Ändrad senast: 15.5.2023

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. FöPL försäkrad: Antal försäkrad, Antal försäkrad %, Antal uppåt flexibel försäkringar, Antal neråt flexibel försäkringar, ..., Bekräftad FöPL-arbetsinkomst omräknade med lönekoefficienten till år 2022 (6)
  3. Åldersgrupper: Samtliga åldersgrupper, 18 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 67 (12)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. FöPL försäkrad enligt arbetsinkomst

  Ändrad senast: 15.5.2023

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. FöPL försäkrad: Antal försäkrad, Antal försäkrad %, Antal uppåt flexibel försäkringar, Antal neråt flexibel försäkringar, ..., Bekräftad FöPL-arbetsinkomst omräknade med lönekoefficienten till år 2022 (6)
  3. Arbets inkomst grupper: Samtliga arbetsinkomster, 0 - arbetsinkomstens nedre gräns, Arbetsinkomstens nedre gräns - 9 999, 10 000 - 12 999, ..., 90 000 - arbetsinkomstens högre gräns (18)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)