Till toppen

Statistikdatabas

  1. Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet

    Ändrad senast: 30.11.2021

    1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (14)
    2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, SjPL, ..., FB (13)
    3. Försäkrades ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 17, 18, 19, ..., 65 - 68 (64)
    4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
    5. Information: De som omfattas av arbetspensionssystemet, I arbete 31.12., I arbete under året inte 31.12., pensionerade, I arbete under året inte 31.12., inte pensionerade, ..., Inte i arbete under året, avliden (8)


  2. Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster

    Ändrad senast: 30.11.2021

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, Offentliga sektorn, ..., OffPL (staten) / StPL (6)
    3. Försäkrades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 68 (12)
    4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
    5. Information: Antalet personer, antal, Medelinkomst, euro/mån, Medianinkomst, euro/mån, Medelinkomst, euro/år, Medianinkomst, euro/år (5)


  3. Fördelning av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster efter storlek

    Ändrad senast: 30.11.2021

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, Offentliga sektorn, ..., OffPL (staten) / StPL (6)
    3. Försäkrades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 68 (12)
    4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
    5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 500, 500 - 999, 1 000 - 1 499, ..., 7 500 - (17)