Till toppen

Statistikdatabas

 1. Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet

  Ändrad senast: 30.11.2022

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, SjPL, ..., FB (13)
  3. Försäkrades ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 17, 18, 19, ..., 65 - 68 (64)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: De som omfattas av arbetspensionssystemet, I arbete 31.12, I arbete under året inte 31.12, pensionerade, I arbete under året inte 31.12, inte pensionerade, ..., Inte i arbete under året, avliden (8)


 2. Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster

  Ändrad senast: 30.11.2022

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, Offentliga sektorn, ..., OffPL (staten) / StaPL (6)
  3. Försäkrades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 68 (12)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet personer, antal, Medelinkomst, euro/mån, Medianinkomst, euro/mån, Medelinkomst, euro/år, Medianinkomst, euro/år (5)


 3. Fördelning av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster efter storlek

  Ändrad senast: 30.11.2022

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, Offentliga sektorn, ..., OffPL (staten) / StaPL (6)
  3. Försäkrades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 68 (12)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 500, 500 - 999, 1 000 - 1 499, ..., 7 500 - (17)