Till toppen

Arbetspensionsförsäkrade

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster åren 2015-2022

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , Under 20 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland på Etk.fi. Arbetspensionsförsäkrade medelinkomsten är bruttoinkomsternas aritmetiska medelvärde enligt statistikårets nivå. Medianinkomsten är den mellersta löntagarens inkomst. Månadsinkomsten har räknats genom att dividera årsinkomst med antalet månader i arbete. Från och med statistikåret 2019 grundar sig inkomstuppgifterna på inkomstregistret. Preciseringen av materialet höjde på månadsinkomsterna för den offentliga sektorn som redogörs för år 2019 i statistiken. Se närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall