Till toppen

Arbetspensionsförsäkrade

Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Privata och offentliga sektorer tillsammans , Privata och offentliga sektorer, löntagare , Privata sektorn ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , Under 20 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga storleksgrupper , Under 500 , 500 - 999 ,

Valda 0 Totalt 32

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland på Etk.fi. Arbetspensionsförsäkrade inkomsten är bruttoinkomst eller arbetsinkomst enligt statistikårets nivå, euro i månaden. Hos löntagarna har månadsinkomsten räknats genom att dividera årsinkomst med antalet månader i arbete. Hos företagarna har månadsarbetsinkomsten bildats utifrån de månader som försäkringen varit giltig. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall