Till toppen

Arbetspensionsförsäkrade

Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet)

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Privata och offentliga sektorer tillsammans , Privata och offentliga sektorer, löntagare , Privata sektorn ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , Under 20 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland på Etk.fi. Inkomsten som används i statistiken för löntagare är den arbetspensionsförsäkrade (arbets)inkomsten och hos företagare arbetsinkomsten. Arbetspensionsförsäkrade medelinkomsten är bruttoinkomsternas eller arbetsinkomsternas aritmetiska medelvärde enligt statistikårets nivå. Medianinkomsten är den mellersta försäkrades inkomst eller arbetsinkomst. Hos löntagarna har månadsinkomsten räknats genom att dividera årsinkomst med antalet månader I arbete. Hos företagarna har månadsarbetsinkomsten bildats utifrån de månader som försäkringen varit giltig. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall