Till toppen

Statistikdatabas

 1. Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet

  Ändrad senast: 14.12.2023

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, SjPL, ..., Ålands landskapsregering (13)
  3. Försäkrades ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 17, 18, 19, ..., 65 - 68 (64)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: De som omfattas av arbetspensionssystemet, I arbete 31.12, I arbete under året inte 31.12, pensionerade, I arbete under året inte 31.12, inte pensionerade, ..., Inte i arbete under året, avliden (8)


 2. Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet)

  Ändrad senast: 14.12.2023

  1. År: 2022, (1)
  2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata och offentliga sektorer, löntagare, Privata sektorn, Privata sektorn, löntagare, ..., Ålands landskapsregering (17)
  3. Försäkrades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 68 (12)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet personer, antal, Medelinkomst, euro/mån, Medianinkomst, euro/mån, Medelinkomst, euro/år, Medianinkomst, euro/år (5)


 3. Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek

  Ändrad senast: 14.12.2023

  1. År: 2022, (1)
  2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata och offentliga sektorer, löntagare, Privata sektorn, Privata sektorn, löntagare, ..., Ålands landskapsregering (17)
  3. Försäkrades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 68 (12)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 500, 500 - 999, 1 000 - 1 499, ..., 15 000 - (32)


 4. Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster åren 2015-2022

  Ändrad senast: 14.12.2023

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, Offentliga sektorn, ..., OffPL (staten) / StaPL (6)
  3. Försäkrades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 68 (12)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet personer, antal, Medelinkomst, euro/mån, Medianinkomst, euro/mån, Medelinkomst, euro/år, Medianinkomst, euro/år (5)


 5. Fördelning av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster efter storlek åren 2015-2022

  Ändrad senast: 14.12.2023

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Arbetspensionssektor eller -lag: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, ArPL, Offentliga sektorn, ..., OffPL (staten) / StaPL (6)
  3. Försäkrades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 68 (12)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 500, 500 - 999, 1 000 - 1 499, ..., 7 500 - (17)


 6. FöPL-arbetsinkomster åren 2005-2022

  Ändrad senast: 15.5.2023

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. FöPL försäkrad: Antal försäkrad, Antal försäkrad %, Antal uppåt flexibel försäkringar, Antal neråt flexibel försäkringar, ..., Bekräftad FöPL-arbetsinkomst omräknade med lönekoefficienten till år 2022 (6)
  3. Åldersgrupper: Samtliga åldersgrupper, 18 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - 67 (12)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 7. FöPL-försäkrade efter arbetsinkomst åren 2013-2022

  Ändrad senast: 15.5.2023

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. FöPL försäkrad: Antal försäkrad, Antal försäkrad %, Antal uppåt flexibel försäkringar, Antal neråt flexibel försäkringar, ..., Bekräftad FöPL-arbetsinkomst omräknade med lönekoefficienten till år 2022 (6)
  3. Arbets inkomst grupper: Samtliga arbetsinkomster, 0 - arbetsinkomstens nedre gräns, Arbetsinkomstens nedre gräns - 9 999, 10 000 - 12 999, ..., 90 000 - arbetsinkomstens högre gräns (18)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)