Till toppen

Arbetspensionsrehabilitering

Rehabiliterings besluter efter klientens ålder

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsrehabilitering på Etk.fi. I arbetslivet: Klienten var i arbete eller arbetslös när rehabiliteringen inleddes, dock inte i arbetslöshetspension, som var i kraft till år 2014.
Pensionerad: Klienten fick pension, när rehabiliteringen inleddes, närmast sjukpension.
Antalet rehabiliterigsbeslut exkluderas förhandsbeslut i samband med beslut om sjukpension, som har beviljats från året 2015. Antalet rehabiliterigsbeslutens avslag inkluderas också de juridiska avslag med orsaken 'ingen sjukdomsgrupp'. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall