Till toppen

Arbetspensionsrehabilitering

Avslutade rehabiliteringsprogram och kostnader

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsrehabilitering på Etk.fi. Kostnader för rehabiliteringsåtgärder inkluderar i regel inte lagstadgade olycksfallsförsäkringspremier, som närmast betalas för perioder med arbetsprövning. Olycksfallsförsäkringspremierna utgör mindre än 0,5 % av de totala rehabiliteringskostnaderna. Antalen rehabiliteringsklienter är inte additiva i fråga om rehabiliteringskostnaderna, eftersom en person kan få rehabiliteringsåtgärd och/eller inkomstersättningar under ett och samma år. Rehabiliteringskostnaderna anges nu med 1 000 euros noggrannhet i stället för en euros. Ändringen har gjorts i hela tidsserien 31.5.2022. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall