1. Rehabiliteringsklienter

  Ändrad senast: 11.6.2019

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2018 (27)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, (1)


 2. Kostnader för arbetspensionsrehabilitering

  Ändrad senast: 11.6.2019

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Rehabiliteringskostnad: Kostnader för rehabiliteringstjänster och inkomstersättningar sammanlagt, Kostnader för rehabiliteringstjänster, Inkomstersättningar, (3)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Rehabiliteringskostnader, euro, (2)


 3. Kostnader för rehabiliteringstjänster efter slag av rehabiliteringstjänst

  Ändrad senast: 11.6.2019

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Slag av rehabiliteringstjänst: Samtliga rehabiliteringstjänster, Utredning, Arbetsplatsrehabilitering, Utbildning, Annan rehabilitering som stöder arbetsförmågan (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Kostnader för rehabiliteringstjänster, euro, (2)


 4. Kostnader för rehabiliteringstjänster efter klientens bakgrund

  Ändrad senast: 11.6.2019

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Klientens bakgrund: I arbetslivet, Pensionerad, (2)
  3. Klientens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 35, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 (5)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Kostnader för rehabiliteringstjänster, euro, (2)


 5. Inkomstersättningar efter klientens bakgrund

  Ändrad senast: 11.6.2019

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Klientens bakgrund: I arbetslivet, Pensionerad, (2)
  3. Klientens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 35, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 (5)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Inkomstersättningar, euro, (2)