Till toppen

Statistikdatabas

 1. Rehabiliteringsklienter

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2023 (32)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Rehabiliteringsklienternas medelålder, år, Antal företagare, antal, (3)


 2. Rehabiliteringsklienter efter ålder

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Klientens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 35, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Kostnader för rehabiliteringsåtgärder och inkomstersättningar sammanlagt, 1 000 euro, (2)


 3. Kostnader för arbetspensionsrehabilitering

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Rehabiliteringskostnad: Kostnader för rehabiliteringsåtgärder och inkomstersättningar sammanlagt, Kostnader för rehabiliteringsåtgärder, Inkomstersättningar, (3)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Rehabiliteringskostnader, 1 000 euro, (2)


 4. Kostnader för rehabiliteringsåtgärder efter rehabiliteringsåtgärd

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Rehabiliteringsåtgärd: Samtliga rehabiliteringsåtgärder, Utredning, Arbetsplatsrehabilitering, Utbildning, Övriga åtgärder (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Kostnader för rehabiliteringsåtgärder, 1 000 euro, (2)


 5. Kostnader för rehabiliteringsåtgärder efter klientens bakgrund

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Klientens bakgrund: I arbetslivet, Pensionerad, (2)
  3. Klientens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 35, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 (5)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Kostnader för rehabiliteringsåtgärder, 1 000 euro, (2)


 6. Inkomstersättningar efter klientens bakgrund

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Klientens bakgrund: I arbetslivet, Pensionerad, (2)
  3. Klientens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 35, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 (5)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Inkomstersättningar, 1 000 euro, (2)


 7. Avslutade rehabiliteringsprogram och kostnader

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Rehabiliteringskostnad: Kostnader för rehabiliteringsåtgärder och inkomstersättningar sammanlagt, Kostnader för rehabiliteringsåtgärder, Inkomstersättningar, (3)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antal rehabiliteringsklienter, antal, Rehabiliteringskostnader, 1 000 euro, (2)


 8. Rehabiliterings besluter efter klientens ålder

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Klientens bakgrund: I arbetslivet och pensionerad, I arbetslivet, Pensionerad, (3)
  3. Klientens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 35, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 (5)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Avgöranden, antal, Beviljanden, antal, Avslag, antal, Andelen avslag, %, (4)


 9. Rehabiliterings besluter efter sjukdomshuvudgrupp

  Ändrad senast: 31.5.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Klientens bakgrund: I arbetslivet och pensionerad, I arbetslivet, Pensionerad, (3)
  3. Sjukdomshuvudgrupper: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, III Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ..., Ingen sjukdomsgrupp (19)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Avgöranden, antal, Beviljanden, antal, Avslag, antal, Andelen avslag, %, (4)