Till toppen

Arbetspensionsansökningar

Sjukpensionsavgöranden som gäller nya ansökningar i arbetspensionssystemet efter ålder

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , Under 35 , 35 - 39 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsansökningar på Etk.fi. Sjukpensionsavgörandena innehåller tills vidare beviljade sjukpensioner och rehabiliteringsstöd. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall