Till toppen

Statistikdatabas

 1. Sjukpensionsavgöranden som gäller nya ansökningar i arbetspensionssystemet efter ålder

  Ändrad senast: 31.1.2024

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Arbetspensionssektor: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, Offentliga sektorn, (3)
  3. Sökandes ålder: Samtliga åldersgrupper, Under 35, 35 - 39, 40 - 44, ..., 60 - (8)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Avgöranden, antal, Beviljanden, antal, Avslag, antal, Andelen avslag, %, (4)


 2. Sjukpensionsavgöranden som gäller nya ansökningar i arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp

  Ändrad senast: 31.1.2024

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Arbetspensionssektor: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, Offentliga sektorn, (3)
  3. Sjukdomshuvudgrupper: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, III Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ..., XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (18)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Avgöranden, antal, Beviljanden, antal, Avslag, antal, Andelen avslag, %, (4)


 3. Total handläggningstid av arbetspensionsansökningar efter pensionsslag

  Ändrad senast: 31.1.2024

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Arbetspensionssektor: Privata och offentliga sektorer tillsammans, Privata sektorn, Offentliga sektorn, (3)
  3. Pensionsslag ansökan gäller: Sjukpension, Egentlig ålderspension, Partiell förtida ålderspension, Familjepension, ..., Arbetslöshetspension (6)
  4. Information: Genomsnittlig total handläggningstid, dagar, Andelen arbetspensionsansökningar med handläggningstid kortare än 2 veckor, %, Andelen arbetspensionsansökningar med handläggningstid kortare än 1 månad, %, Andelen arbetspensionsansökningar med handläggningstid kortare än 3 månader, %, (4)