Till toppen

Pensionsutgifter

Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2023, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga pensionsslag , Ålderspension , Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.) ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bosatta i Finland eller utomlands , Bosatta i Finland , Bosatta utomlands ,

Valda 0 Totalt 354

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Totala pensionsutgifter på Etk.fi. Arbetspensionsutgifter innehåller inte pensioner som betalats enligt kommunernas och kyrkans gamla pensionsstadgor.
Deltidspensioner och specialpensioner för lantbruksföretagare betalas endast i arbetspensionssystemet.
Samtliga pensionsslag innehåller alla fronttillägg och barntillägg samt garantipensionerna.
Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall