Till toppen

Pensionsutgifter

Sjukpensionsutgifter efter sjukdomshuvudgrupp, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bosatta i Finland eller utomlands , Bosatta i Finland , Bosatta utomlands ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga sjukdomsgrupper , I Infektions- och parasitsjukdomar , II Tumörer ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Totala pensionsutgifter på Etk.fi. Arbetspensionsutgifter innehåller inte pensioner som betalats enligt kommunernas och kyrkans gamla pensionsstadgor. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall