Till toppen

Pensionsutgifter

Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter pensionsslag, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga pensionsslag , Ålderspension , Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.) ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Totala pensionsutgifter på Etk.fi. Arbetspensionsutgifter innehåller inte pensioner som betalats enligt kommunernas och kyrkans gamla pensionsstadgor.
Deltidspensioner och specialpensioner för lantbruksföretagare betalas endast i arbetspensionssystemet.
Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter / Samtliga pensionsslag och FPA:s pensionsutgifter / Samtliga pensionsslag innehåller åren 1997-2007 folkpensioner som bestod av endast bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag, barntillägg eller fronttillägg. Samtliga pensionsslag innehåller alla fronttillägg och barntillägg från och med år 2008 och garantipensionerna från och med år 2011.
Arbetspensionsutgifter / Samtliga pensionsslag innehåller förtidspensioner till frontveteraner åren 1986-1995.
Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall