Till toppen

Pensionsutgifter

Arbets- och FPA:s pensionsutgifter, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1986 , 1987 , 1988 ,

Valda 1 Totalt 38

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Totala pensionsutgifter på Etk.fi. Arbetspensionsutgifter offentliga sektorn innehåller pensioner som betalats enligt kommunernas och kyrkans gamla pensionsstadgor från och med år 2008.
FPA:s pensionsutgifter (inkl. garantipensioner) innehåller garantipensioner från och med år 2011.
Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall