Till toppen

Pensionsutgifter

De totala pensionsutgifterna, mn euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1986 , 1987 , 1988 ,

Valda 1 Totalt 38

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totala pensionsutgifter , Arbetspensionsutgifter , FPA:s pensionsutgifter ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Totala pensionsutgifter på Etk.fi. Arbetspensionsutgifter innehåller pensioner som betalats enligt kommunernas och kyrkornas gamla pensionsstadgor från och med år 2008.
FPA:s pensionsutgifter innehåller garantipensionsutgifterna från och med år 2011.
Pensionsutgifter för tryggheten med tanke på särskilda risker: pensionsutgifter för lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen, militärskadelagen, lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag. Sättet att statistikföra pensioner som betalas enligt trafikförsäkringslagen ändrades år 2016.
Pensionsutgifter för fritt formade pensioner innehåller oregistrerade tilläggspensioner som betalas av pensionsstiftelser och -kassor. Oregistrerade tilläggspensioner som betalas av livförsäkringsbolag ingår fr.o.m. år 2010.
De totala pensionsutgifterna och pensionsutgifterna för särskild trygghet för åren 2015-2022 har korrigerats retroaktivt 10.7.2024. Pensionsutgifterna för de fritt formade pensionerna åren 2018 och 2022 har korrigerats retroaktivt 10.7.2024. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall