1. De totala pensionsutgifterna, mn euro

  Ändrad senast: 13.10.2021

  1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2020 (35)
  2. Information: Totala pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, Pensionsutgifter för tryggheten med tanke på särskilda risker, Pensionsutgifter för fritt formade pensioner (5)


 2. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter, mn euro

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2020 (35)
  2. Information: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter (privata och offentliga sektorn), Arbetspensionsutgifter privata sektorn, Arbetspensionsutgifter offentliga sektorn, ..., FPA:s pensionsutgifter garantipensioner (6)


 3. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter pensionsslag, mn euro

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  3. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Arbetslöshetspension, ..., Familjepension (7)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 4. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter landskap, mn euro

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  3. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Arbetslöshetspension, ..., Familjepension (7)
  4. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  5. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 5. Sjukpensionsutgifter efter sjukdomshuvudgrupp, mn euro

  Ändrad senast: 13.10.2021

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  3. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 6. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2020, mn euro

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
  3. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 7. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2019, mn euro

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
  3. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 8. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2018, mn euro

  Ändrad senast: 28.3.2019

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
  3. Landskap eller kommun 2018: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 9. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2017, mn euro

  Ändrad senast: 27.3.2018

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
  3. Landskap eller kommun 2017: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 10. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2016, mn euro

  Ändrad senast: 22.3.2018

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
  3. Landskap eller kommun 2016: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (335)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 11. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2015, mn euro

  Ändrad senast: 22.3.2018

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
  3. Landskap eller kommun 2015: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (339)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 12. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2014, mn euro

  Ändrad senast: 22.3.2018

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Arbetslöshetspension, ..., Familjepension (7)
  3. Landskap eller kommun 2014: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (342)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)