Till toppen

Statistikdatabas

  1. De totala pensionsutgifterna, mn euro

    Ändrad senast: 12.10.2023

    1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2022 (37)
    2. Information: Totala pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, Särskild trygghet, totalt, ..., Pensionsutgifter för fritt formade pensioner (8)


  2. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter, mn euro

    Ändrad senast: 30.3.2023

    1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2022 (37)
    2. Information: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter (privata och offentliga sektorn), Arbetspensionsutgifter privata sektorn, Arbetspensionsutgifter offentliga sektorn, ..., FPA:s pensionsutgifter garantipensioner (6)


  3. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter pensionsslag, mn euro

    Ändrad senast: 30.3.2023

    1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
    2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
    3. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (15)
    4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
    5. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


  4. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter landskap, mn euro

    Ändrad senast: 30.3.2023

    1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
    2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
    3. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (15)
    4. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
    5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
    6. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


  5. Sjukpensionsutgifter efter sjukdomshuvudgrupp, mn euro

    Ändrad senast: 30.3.2023

    1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
    2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
    3. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
    4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
    5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
    6. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


  6. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2022, mn euro

    Ändrad senast: 30.3.2023

    1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
    2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (14)
    3. Landskap eller kommun 2022: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
    4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
    5. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


  7. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2021, mn euro

    Ändrad senast: 30.3.2022

    1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
    2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (14)
    3. Landskap eller kommun 2021: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
    4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
    5. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


  8. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2020, mn euro

    Ändrad senast: 31.3.2021

    1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
    2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
    3. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
    4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


  9. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2019, mn euro

    Ändrad senast: 26.3.2020

    1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
    2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
    3. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
    4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


  10. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2018, mn euro

    Ändrad senast: 28.3.2019

    1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
    2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
    3. Landskap eller kommun 2018: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
    4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)