Till toppen

Statistikdatabas

 1. De totala pensionsutgifterna, mn euro

  Ändrad senast: 10.7.2024

  1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2023 (38)
  2. Information: Totala pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, Särskild trygghet, totalt, ..., Pensionsutgifter för fritt formade pensioner (8)


 2. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter, mn euro

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2023 (38)
  2. Information: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter (privata och offentliga sektorn), Arbetspensionsutgifter privata sektorn, Arbetspensionsutgifter offentliga sektorn, ..., FPA:s pensionsutgifter garantipensioner (6)


 3. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter pensionsslag, mn euro

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  3. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (15)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 4. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter landskap, mn euro

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  3. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (15)
  4. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 5. Sjukpensionsutgifter efter sjukdomshuvudgrupp, mn euro

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  3. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 6. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2023, mn euro

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (14)
  3. Landskap, välfärdsområde eller kommun 2023: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (354)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 7. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2022, mn euro

  Ändrad senast: 30.3.2023

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (14)
  3. Landskap eller kommun 2022: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 8. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2021, mn euro

  Ändrad senast: 30.3.2022

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Barnpension (14)
  3. Landskap eller kommun 2021: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 9. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2020, mn euro

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
  3. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)


 10. Arbets- och FPA:s pensionsutgifter efter bosättningsområde år 2019, mn euro

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Pensionssystem: Arbetspensionsutgifter och FPA:s pensionsutgifter, Arbetspensionsutgifter, FPA:s pensionsutgifter, (3)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, ..., Familjepension (6)
  3. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  4. Information: Pensionsutgifter, mn euros, (1)