1. Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet

  Ändrad senast: 25.2.2021

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2020 (25)
  2. Pensioneringsåldern: Medelåldern, Medianåldern, Den förvantade pensioneringålder för 25-åringar, Den förvantade pensioneringålder för 50-åringar, (4)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Nya arbetspensionärers genomsnittsålder efter pensionsslag

  Ändrad senast: 25.2.2021

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2020 (25)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, ..., Deltidspension (6)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)