Till toppen

Statistikdatabas

 1. Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet

  Ändrad senast: 14.2.2024

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023 (28)
  2. Pensioneringsåldern: Medelåldern, Medianåldern, Den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar, Den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar, (4)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Nya arbetspensionärers genomsnittsålder efter pensionsslag

  Ändrad senast: 14.2.2024

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023 (28)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, ..., Deltidspension (6)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)